ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R77,00ZAR
1 سال
N/A
R77,00ZAR
1 سال
.net.za
R77,00ZAR
1 سال
N/A
R77,00ZAR
1 سال
.org.za
R155,00ZAR
1 سال
N/A
R155,00ZAR
1 سال
.web.za
R70,61ZAR
1 سال
N/A
R70,61ZAR
1 سال
.africa
R450,00ZAR
1 سال
N/A
R450,00ZAR
1 سال
.capetown
R302,00ZAR
1 سال
N/A
R302,00ZAR
1 سال
.joburg
R303,00ZAR
1 سال
N/A
R303,00ZAR
1 سال
.durban
R303,00ZAR
1 سال
N/A
R303,00ZAR
1 سال
.com
R250,00ZAR
1 سال
N/A
R250,00ZAR
1 سال
.net
R279,00ZAR
1 سال
N/A
R279,00ZAR
1 سال
.org
R279,00ZAR
1 سال
N/A
R279,00ZAR
1 سال
.biz
R232,02ZAR
1 سال
N/A
R232,02ZAR
1 سال
.info
R233,00ZAR
1 سال
N/A
R233,00ZAR
1 سال
.name
R222,00ZAR
1 سال
N/A
R222,00ZAR
1 سال
.me
R353,07ZAR
1 سال
N/A
R353,07ZAR
1 سال
.mobi
R303,00ZAR
1 سال
N/A
R303,00ZAR
1 سال
.property
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.tv
R524,56ZAR
1 سال
N/A
R524,56ZAR
1 سال
.academy
R455,00ZAR
1 سال
N/A
R455,00ZAR
1 سال
.accountants
R1.372,00ZAR
1 سال
N/A
R1.372,00ZAR
1 سال
.aero
R758,00ZAR
1 سال
N/A
R758,00ZAR
1 سال
.agency
R284,00ZAR
1 سال
N/A
R284,00ZAR
1 سال
.asia
R233,00ZAR
1 سال
N/A
R233,00ZAR
1 سال
.at
R232,02ZAR
1 سال
N/A
R232,02ZAR
1 سال
.attorney
R524,56ZAR
1 سال
N/A
R524,56ZAR
1 سال
.auction
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.band
R378,29ZAR
1 سال
N/A
R378,29ZAR
1 سال
.bar
R988,60ZAR
1 سال
N/A
R988,60ZAR
1 سال
.be
R121,05ZAR
1 سال
N/A
R121,05ZAR
1 سال
.beer
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.black
R564,91ZAR
1 سال
N/A
R564,91ZAR
1 سال
.blue
R232,02ZAR
1 سال
N/A
R232,02ZAR
1 سال
.ca
R222,00ZAR
1 سال
N/A
R222,00ZAR
1 سال
.cat
R152,00ZAR
1 سال
N/A
R152,00ZAR
1 سال
.church
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R463,95ZAR
1 سال
.city
R303,00ZAR
1 سال
N/A
R303,00ZAR
1 سال
.club
R155,00ZAR
1 سال
N/A
R155,00ZAR
1 سال
.cn
R232,02ZAR
1 سال
N/A
R232,02ZAR
1 سال
.co
R137,00ZAR
1 سال
N/A
R137,00ZAR
1 سال
.construction
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.cooking
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.cool
R530,00ZAR
1 سال
N/A
R530,00ZAR
1 سال
.dance
R378,29ZAR
1 سال
N/A
R378,29ZAR
1 سال
.de
R121,05ZAR
1 سال
N/A
R121,05ZAR
1 سال
.estate
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.eu
R120,00ZAR
1 سال
N/A
R120,00ZAR
1 سال
.events
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.global
R978,51ZAR
1 سال
N/A
R978,51ZAR
1 سال
.guru
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.host
R1.700,00ZAR
1 سال
N/A
R1.700,00ZAR
1 سال
.in
R171,49ZAR
1 سال
N/A
R171,49ZAR
1 سال
.ninja
R302,63ZAR
1 سال
N/A
R302,63ZAR
1 سال
.nl
R121,05ZAR
1 سال
N/A
R121,05ZAR
1 سال
.nz
R378,29ZAR
1 سال
N/A
R378,29ZAR
1 سال
.org.uk
R122,00ZAR
1 سال
N/A
R122,00ZAR
1 سال
.physio
R1.129,82ZAR
1 سال
N/A
R1.129,82ZAR
1 سال
.plumbing
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.pro
R232,02ZAR
1 سال
N/A
R232,02ZAR
1 سال
.rentals
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.repair
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.report
R302,63ZAR
1 سال
N/A
R302,63ZAR
1 سال
.school
R600,00ZAR
1 سال
N/A
R600,00ZAR
1 سال
.shop
R524,56ZAR
1 سال
N/A
R524,56ZAR
1 سال
.solutions
R340,00ZAR
1 سال
N/A
R340,00ZAR
1 سال
.tax
R807,02ZAR
1 سال
N/A
R807,02ZAR
1 سال
.tech
R250,00ZAR
1 سال
N/A
R250,00ZAR
1 سال
.today
R272,37ZAR
1 سال
N/A
R272,37ZAR
1 سال
.travel
R1.462,72ZAR
1 سال
N/A
R1.462,72ZAR
1 سال
.uk
R121,05ZAR
1 سال
N/A
R121,05ZAR
1 سال
.us
R181,58ZAR
1 سال
N/A
R181,58ZAR
1 سال
.website
R155,00ZAR
1 سال
N/A
R155,00ZAR
1 سال
.wiki
R383,33ZAR
1 سال
N/A
R383,33ZAR
1 سال
.work
R75,66ZAR
1 سال
N/A
R75,66ZAR
1 سال
.world
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.zone
R453,95ZAR
1 سال
N/A
R453,95ZAR
1 سال
.online
R500,00ZAR
1 سال
N/A
R500,00ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution